PTF
Công ty Tài Chính TNHH MTV Bưu Điện (PTF), một thành viên của Ngân hàng SeABank, trân trọng giới thiệu sản phẩm cho vay tiền mặt “CẦN TIỀN CÓ LIỀN” lên đến 80 triệu đồng với lãi suất vô cùng hấp dẫn chỉ dành riêng cho CBNV thuộc BRG Group có HĐLĐ chính thức từ 6 tháng trở lên

Thông Tin Cơ Bản

Vui lòng nhập thâm niên công tác theo tháng